• Wiele gorzkich słów padło pod adresem turystów i polityki miasta, która się na turystyce opiera. W oficjalnym miejskim dokumencie - strategii rozwoju do 2030 roku, jednym z podstawowych wyzwań jest „ograniczenie negatywnego wpływu masowego ruchu turystycznego na funkcjonowanie Miasta i jakość życia mieszkańców”. Nie widać jednak recept na zmianę obecnej ...

PO KRAKOSKU

Żyjemy, patrzymy i piszemy - po krakosku

MIASTO POMYSŁÓW

O myśleniu w mieście, o mieście, miastem
Ładuj więcej