• Takich mamy reprezentantów, jakich sami sobie wybieramy. Raport „Obrońcy Klimatu, Odwlekacze Zmian i Dinozaury: Ranking grup politycznych w Parlamencie Europejskim i krajowych partii politycznych pod kątem zmian klimatu” dokładnie informuje, jaki stosunek do ochrony mieszkańców Europy przed skutkami zmian klimatu mają posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentujący poszczególne opcje polityczne.

PO KRAKOSKU

Żyjemy, patrzymy i piszemy - po krakosku
  • Zaparkuj w parku

    Władze Krakowa poprosiły radnych dzielnicowych, aby wskazali tereny na których można by zorganizować parkingi. Ciekawa propozycja nadeszła z Bronowic. Tam jako miejsce dla samochodów wskazano... park. Być może dlatego, że ...
  • Miliony ukryte w wozokilometrach

    W dyskusji o zmianach w taryfach biletowych krakowskiej komunikacji miejskiej nie padło kluczowe pytanie: czy oszczędności aby na pewno należy szukać w kieszeniach mieszkańców? To, że koszty przewoźników, w tym ...

MIASTO POMYSŁÓW

O myśleniu w mieście, o mieście, miastem
Ładuj więcej