• Gigantyczne ilości betonu, które wylewają się na Kraków w ostatnich latach, bywają bagatelizowane. Władze miasta, które na to pozwalają, powtarzają jak mantrę, że „to zrównoważony rozwój”. Tą równowagą dla chaotycznej zabudowy mają być parki kieszonkowe, niewielkie skwery czy łąki kwietne w pasach drogowych. Sięga się też do zdjęć satelitarnych, aby ...

PO KRAKOSKU

Żyjemy, patrzymy i piszemy - po krakosku

MIASTO POMYSŁÓW

O myśleniu w mieście, o mieście, miastem
Ładuj więcej