FUNKCJA PRZEDSIĘBIORSTWO.PL

Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, pracownicy

 

Przedsiębiorstwa są bardzo ważnym elementem każdej społeczności. Bez względu na wielkość, każde z nich wchodzi w różne relacje z instytucjami państwa i samorządów lokalnych, a także z organizacjami i pojedynczymi osobami w bliższym i dalszym otoczeniu. Te, które są pracodawcami, powinny troszczyć się o pracowników. Mają postępować etycznie i uczciwie. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Jedne przykładają do tych spraw większą wagę, inne mniejszą. Tym samym jedne lepiej pełnią swoją społeczną funkcję, inne gorzej. Te, które robią to lepiej, mogą być dla innych przykładem. Im dedykujemy ten dział. I związanych z nimi ludziom.