ACT.NOW! Aby umieć brać sprawy w swoje ręce

O nowej inicjatwie społecznej realizowanej przez Stowarzyszenie Funkcja Miasto rozmowa z Małgorzatą Szymczyk-Karnasiewicz.

Twoja znana w Krakowie aktywność społeczna koncentruje się w Nowej Hucie, a o tutejszej młodzieży krążą nie zawsze pozytywne opinie. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
Nigdzie nie ma samych ideałów, ale z własnego doświadczenia mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że młodzi ludzie w Nowej Hucie pragną być aktywni, chętnie korzystają z okazji do włączenia się np. w sadzenie róż w Alei Róż, w malowanie muralu na ścianach garażowych – trzeba ich umieć zaprosić. Co innego pokazują badania – młodzież ocenia negatywnie poziom edukacji obywatelskiej w szkołach – temat jest niewystarczająco często podejmowany w ocenie uczniów, a szkoła nie przygotowuje ich do podejmowania działań społecznych czy obywatelskich, czy np. udziału w Budżecie Obywatelskim. Diagnozowana jest niska i przeciętna wiedza na temat organizacji pozarządowych i wolontariatu (61% młodzieży gimnazjalnej ma niską lub brak wiedzy na temat organizacji pozarządowych i wolontariatu) – mniejsza wiedza deklarowana przez chłopców. Co więcej, poziom wiedzy nie poprawia się przez trzy lata edukacji w gimnazjum – co świadczy o małym zaangażowaniu szkoły w kształtowanie tego obszaru wiedzy.

Przypuszczam, że taka sytuacja jest nie tylko w jednej dzielnicy i stąd inicjatywa ACT.NOW! – partycypacja społeczna młodzieży.
Tak. W tym projekcie przede wszystkim chodzi o wzmocnienie poczucia sprawczości wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa w szczególności wśród młodych ludzi, uświadomienie mechanizmów za pomocą których mogą wpływać na społeczność lokalną, aktywizowanie młodych krakowian do podejmowania własnych inicjatyw oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Przygotowaliśmy w ramach zadania kilka komponentów, takich jak: przeszkolenie w zakresie przygotowania i realizacji własnych oddolnych projektów, przeszkolenie w zakresie opracowania wniosków w trybie Inicjatywy Lokalnej oraz wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, zajęcia edukacyjne w zakresie grafiki komputerowej, czy zajęcia w zakresie zarządzania stroną internetową opartą na platformie WordPress. Internet to potężne narzędzie pomocne w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między ludźmi, integrowaniu młodzieżowych środowisk lokalnych – większych i mniejszych, w tym sąsiedzkich, budowaniu grup interesariuszy. Wszystkie działania projektowe przeznaczone są dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

Stowarzyszenie Funkcja Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie od Urzędu Miasta. To świadczy o tym, że władzom Krakowa zależy na aktywności mieszkańców.
Zdecydowanie. Składając wniosek skupiliśmy się na celach zawartych w przyjętym przez Radę Miasta dokumencie “Tu chcę żyć. Kraków 2030”, takich jak: zachęcenie do uczestniczenia w tworzeniu wspólnoty, zachęcenie do budowania postaw obywatelskich, zachęcenie do budowania lokalnych więzi społecznych. W tym dokumencie jednym ze zdiagnozowanych wyzwań jest właśnie wycofywanie się części społeczeństwa w prywatność, niechęć do uczestniczenia w tworzeniu wspólnoty, postaw obywatelskich i lokalnych więzi społecznych. Naszymi działaniami chcielibyśmy to zmienić, chociaż w mikroskali.

Co konkretnie się zadzieje?
Łącznie planujemy od 4 maja do 22 czerwca, przeprowadzenie ok. 50 spotkań (zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej), czas trwania każdego z nich to 45 – 90 min. Zajęcia będą organizowane w różnych porach dnia, wg harmonogramu ustalonego szczegółowo z uczestnikami, w cyklach – co kilka dni, zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. Na jedną osobę przypadnie 4-6 spotkań.

Kto może w tym wziąć udział?
Trwa właśnie rekrutacja w formie otwartego naboru, każdy, kogo zainteresuje tematyka można napisać na adres: stowarzyszenie@funkcjamiasto.pl. Docieramy z informacją także do lokalnych liderów młodzieżowych poprzez pracowników UMK zajmujących się programem „Młody Kraków”, poprzez Pracownie Młodych i młodzieżowe domy kultury. Zależy nam, by uczestnicy_uczestniczki naszego projektu wypracowali i złożyli wnioski do tegorocznej edycji BO. Termin składania projektów w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypada w dniach 12 kwietnia – 14 maja. Czasu jest zatem niewiele. Niezależnie od szeroko prowadzonej kampanii rekrutacyjnej zamierzamy pozyskać uczestników i uczestniczki poprzez kontakty osobiste w krakowskim środowisku nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach. Liczymy, że chętnych znajdziemy też w dwóch działających w Krakowie Centrach Obywatelskich.

Zatem życzę powodzenia i już teraz proszę o rozmowę po zakończeniu projektu. Kiedy to mniej więcej nastąpi?
Zgodnie z harmonogramem pod koniec czerwca.

NASZE NAJNOWSZE

Zostaw komentarz