Wydawcą strony funkcjaobywatel.pl jest Stowarzyszenie Funkcja Miasto z siedzibą w Krakowie.

Zgodnie ze statutem misją Stowarzyszenia jest promowanie idei miasta, jako wspólnego projektu jego mieszkańców i przestrzeni ich obywatelskiego zaangażowania; jako wartości, która zachęca do aktywnego uczestniczenia w jego życiu i wpływania na jego wszechstronny, zrównoważony rozwój. Zarazem jako nierozłącznej części Polski - jednej z jej Małych Ojczyzn - gdzie buduje się kapitał społeczny i rozwija patriotyzm lokalny będący podstawą patriotyzmu ogólnonarodowego, gdzie ludzie mogą swobodnie realizować swoje demokratyczne prawa i wykorzystywać je do działania dla dobra swych społeczności lokalnych, regionów i całego kraju.

Te słowa wystarczą, aby zrozumieć nasze zaangażowanie we wzmocnienie aktywności obywatelskiej. Pomysł utworzenia tej strony zrodził się przy okazji wyborów samorządowych 2018 r. Oparliśmy na niej szeroką kampanię, której celem było nakłonienie mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w tych wyborach, co niewątpliwie jest najbardziej powszechnym, dostępnym dla każdego przejawem bycia obywatelem.

Ale wybory się odbyły i doszliśmy do wniosku, że strona powinna żyć nadal, powinna się rozwijać i promować to wszystko, co tyczy się aktywności społecznej na co dzień. Jest jej bardzo dużo, ale zbyt mało się o niej mówi, za mało uwagi poświęca się tym sprawom, daleko mniej niż one na to zasługują i niż zasługują na to ludzie, którzy w swoim działaniu kierują się wartościami społecznymi. Chcemy ich pokazywać - tych, którym zależy na tym, abyśmy żyli i pracowali zdrowiej, nowocześniej, bezpieczniej, mądrzej. Dając ich innym za przykład chcemy przyczyniać się do tego, aby przybywało wśród nas tych, którzy coraz lepiej będą rozumieć, na czym może i powinna polegać funkcjaobywatel.pl