DOLINA KRZEMOWA NA PODGÓRZU

Jeśli ktoś nie wie, co kryje się pod nazwą CISCO, niechże rozpocznie lekturę tego artykułu od wprowadzenia zaczerpniętego z Wikipedii. I choć może nie wszyscy wszystko zrozumieją, to przeczytać warto. Zapraszamy TUTAJ

W Polsce ta globalna firma ma dwa oddziały. Warszawski pełni rolę biura handlowego, natomiast krakowski to centrum świadczące usługi wsparcia technicznego i biznesowego dla klientów, partnerów oraz pracowników CISCO na całym świecie. Pracujący w nich ludzie zajmują się przydzielonymi im obszarami działalności: np. oprogramowaniem czy produkcją sprzętu informatycznego, a niezbędne czynności związane z obsługą księgową, analityczną, sprawozdawczą itp. tych procesów realizowane są w wyspecjalizowanych ośrodkach, wśród których Kraków stanowi jeden z najważniejszych, o czym może świadczyć liczba zatrudnionych tu bezpośrednio blisko 1200 osób oraz 300 związanych umowami jako usługodawcy zewnętrzni.

W krakowskim oddziale CISCO pracują obywatele 52 państw. Czy jest lepszy sposób na wzajemne poznanie od poznania narodowych specjałów? Poświęcone temu spotkanie odbyło się w lipcu ub. roku.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), podobnie jak ogromna większość tego, co od mniej więcej 200 lat dzieje się w światowej przedsiębiorczości, ma swoje źródło w USA. Powód jest dość prosty: rozwiązania, modele postępowania w zarządzaniu powstawały tam, gdzie kapitalizm rozwijał się najszybciej i stawiał przed ludźmi rozmaite wymagania. Tam też pierwsze pojawiały się skutki różnych błędów, przede wszystkim kryzysy. Te jednak nie dotyczyły CSR, który rozwija się nieustannie i przede wszystkim w USA należy szukać przykładów, jak ogromne ma on znaczenie. Z kolei w obrębie samych Stanów, to co najlepsze w biznesie od kilkudziesięciu lat powstaje w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, gdzie nie przez przypadek znalazły dla siebie miejsce takie firmy jak Apple, Microsoft, Hewlett Packard czy Google i jeszcze długo by wymieniać kolejne. Jest wśród nich także CISCO, dzięki któremu w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13C mamy kawałek Doliny Krzemowej. I nie ma w tym przesady, bowiem kultura organizacyjna firmy jest wspólna w wymiarze globalnym i jej zasady są realizowane identycznie tak w centrali CISCO w San Jose, jak na krakowskim Podgórzu.

„Aktywność społeczna ludzi integruje. Ktoś wymyśli coś ciekawego, albo zaobserwuje w swoim otoczeniu sprawę, w którą warto się zaangażować, puszcza mail do wszystkich. Komu temat odpowiada, ten się podpina i powstaje grupa, którą łączy wspólny cel.” 

Irmina Kałka

 

„Ludzie przychodzą do pracy nie tylko dlatego, żeby wykonać zawodowe zadania, obowiązki, ale także żeby załatwić coś dla siebie, swoich sąsiadów, dzieci. Żeby realizować własne pasje i pomagać innym.”
Maria Rubaj

 

„Pracując, jednocześnie robimy coś pożytecznego i doskonale się bawimy.”
Grzegorz Iwan 

 

Podczas przedświątecznego spotkania pracowników CISCO gośćmi specjalnymi byli podopieczni Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, z którą firma utrzymuje bliskie kontakty.

Jak to działa konkretnie i jaki udział ma w tym firma? Udział ma bardzo poważny, a jego bezpośrednia, wymierna liczbowo wartość to dziesiątki tysięcy dolarów (oczywiście w samym Krakowie, bo w skali globalnej są to miliony). Opiera się to na następujących zasadach.

  • Każdemu pracownikowi przysługuje niezależnie od normalnego urlopu wypoczynkowego pięć dodatkowych dni wolnych od pracy (płatnych), które może wykorzystać na działania społeczne.
  • Jeśli ktoś decyduje się pracować społecznie w ramach swojego urlopu, albo w weekend, a robi to współdziałając z organizacją pozarządową, wtedy firma przekazuje na konto tej organizacji równowartość 10 USD za każdą godzinę.
  • CISCO finansuje koszty organizacji wydarzeń i akcji społecznych inicjowanych lub realizowanych z udziałem pracowników (np. zakup farb i kredek niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego, catering, transport).
W listopadzie wielkim zainteresowaniem cieszyło się wspólne sprzątanie Ojcowskiego Parku Narodowego. Przy pięknej pogodzie spotkało się i pracowało kilkudziesięciu pracowników.

 

W ten sposób, w roku 2018 pracownicy krakowskiego oddziału CISCO zrealizowali łącznie ponad 50 przedsięwzięć społecznych, a firma w Polsce przeznaczyła na ten cel bezpośrednio ponad 50 tysięcy dolarów. Liczba ta nie uwzględnia wartości płatnych dni wolnych przepracowanych społecznie ani wpłat samych pracowników.

Wspólnie z Polską Akcją Humanitarną pracownicy CISCO Kraków zorganizowali Tydzień solidarności z Syrią, w ramach którego zebrane zostały pieniądze oraz przygotowane do wysyłki paczki z książkami i żywnością.

Zdjęcia  pochodzą ze strony CISCO Kraków na Facebooku

NASZE NAJNOWSZE

Zostaw komentarz