''Biznes kontra smog'' - pracownicy korporacji walczą o lepsze powietrze

128 wolontariuszy - pracowników firm tworzących program „Biznes kontra smog” w ciągu zimy spotkało się z niemal 10 tys. dzieci i młodzieży, przekazując im wiedzę nt. dbałości o czyste powietrze i przeciwdziałanie powstawaniu smogu. W programie wzięło udział 139 placówek edukacyjnych, przede wszystkim ze Śląska i Małopolski. To pierwsze tak szerokie porozumienie firm na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. W planach kolejna edycja programu.

Program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy firmy doradczej PwC, pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia ASPIRE, zrzeszając 10 przedsiębiorstw: Akamai, Amway, Aon, CANPACK Group, Cisco, Hitachi Vantara, Herbalife Nutrition, Jacobs (Ch2M), Wilson HCG oraz Zurich Insurance Company LTD. Celem projektu jest edukacji dzieci i młodzieży w zakresie smogu i czystości powietrza.

„Odpowiadając na jedno z najważniejszych wyzwań naszego społeczeństwa, jakim jest zła jakość powietrza i środowiska naturalnego w Polsce, deklarujemy swoje pełne zaangażowanie w program ‘Biznes kontra smog’, działając na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków”.

Deklaracja firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”

Program „Biznes kontra smog” to pierwsze w Polsce tak szerokie porozumienie przedsiębiorstw w obszarze zaangażowania społecznego.

Wierzymy, że dobra edukacja jest pierwszym i być może najtrudniejszym krokiem w rozwiązywaniu większości problemów. Pozytywna reakcja ze strony uczestników naszych szkoleń, ich aktywne uczestnictwo i chęć kontynuowania tego typu zajęć, utwierdziła nas w przekonaniu, że jako biznes mamy ogromny społeczny potencjał, dlatego już pracujemy nad kolejną edycją programu.

Bartosz Jasiołek, partner w PwC

 

Zanieczyszczenie powietrza to problem nas wszystkich. Wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, czyli podstawy jakości naszego życia. Odpowiednia edukacja to obok przepisów prawnych i programów finansowych jeden z trzech filarów działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak najwcześniejsze edukowanie o skali i źródłach zjawiska, o tym co możemy zrobić aby powietrze było w naszej okolicy czystsze, pozwoli sukcesywnie utrwalać pozytywne wzorce i zachowania, a tym samym chronić środowisko i nas samych.

Anna Dworakowska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego

 

Dzięki współpracy tylu firm udało nam się pomnożyć możliwości pojedynczych grup wolontariuszy i zrealizować z sukcesem pierwszą edycję tego niezwykle potrzebnego w Polsce programu. Jestem niezwykle dumny, że firmy zrzeszone w ASPIRE aktywnie włączyły się do udziału w projekcie i już deklarują chęć udziału w kolejnych edycjach.

Andrew Hallam, sekretarz generalny Stowarzyszenia ASPIRE

Kropka nad i

To niezwykle istotne, że możliwa okazała się współpraca tak wielu firm i organizacji pozarządowych. Pracownicy korporacji mogli zrobić coś dla lokalnych społeczności i to dzięki nim misja organizacji pozarządowych mogła dotrzeć do dużej liczby odbiorców. Cieszy, że program będzie kontynuowany i może być przykładem dla wielu innych inicjatyw. Dzięki współpracy biznesu i społeczników można dokonać istotnych zmian, nie tylko w kwestii walki o czyste powietrze.

Łukasz Maślona
Stowarzyszenie Funkcja Miasto

 

PwC stawia sobie za cel budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. To sieć firm działająca w 158 krajach. Zatrudnia ponad 250 tysięcy osób dostarczających klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4 700 osób. Dowiedz się więcej na pwc.pl.

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Choć aktywność stowarzyszenia początkowo dotyczyła jedynie Krakowa, obecnie KAS prowadzi działania w całym kraju. Od 2014 roku pełni rolę koordynatora i sekretariatu Polskiego Alarmu Smogowego – sieci zrzeszającej oddolne ruchy antysmogowe z terenu całej Polski. Od początku swego istnienia KAS zabiega o ustanowienie niezbędnych ram prawnych (w tym norm jakości węgla, standardów emisyjnych dla kotłów, uchwał antysmogowych, ograniczeń w ruchu samochodowym), wdrożenie skutecznego systemu kontroli przepisów ochrony powietrza oraz uruchomienie szerokich programów finansowych wspierających mieszkańców w przejściu na źródła ciepła, które nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. krakowskialarmsmogowy.pl

Stowarzyszenie ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca ponad 180 podmiotów, głównie firmy o zasięgu międzynarodowym. aspire.org.pl.

Artykuł opracowany na podstawie informacji prasowej.

NASZE NAJNOWSZE

Zostaw komentarz