Kładka Dębniki-Zwierzyniec odkorkuje Most Dębnicki

Projektowi kładki towarzyszy wiele niesamowitych zbiegów okoliczności i dziwnych ruchów urzędników. Jedni mówią, że ktoś z Placu Wszystkich Świętych chciał "podłożyć świnię" radnemu i niedawnemu kandydatowi na senatora Rafałowi Komarewiczowi. Czy to walka buldogów pod dywanem o schedę po Jacku Majchrowskim celem wyłonienia krakowskiego Jacka Sutryka*?

Inni mówią, że to realizacja sprytnego scenariusza wobec Wojewódzkiej Konserwator Zabytków Moniki Bogdanowskiej, prywatnie znanej z niechęci wobec rowerzystów. Czy zgodnie z oczekiwaniami decyzją ws kładki „strzeliła sobie samobója”, zrażając do siebie wielu z 85% mieszkańców Krakowa głosujących w referendum z 2014 za szybszą budową ścieżek rowerowych?

Te dwie narracje się nie wykluczają. Tymczasem zapominamy o meritum: proponowana kładka może znacząco odkorkować Most Dębnicki, wraz z okolicami.
Kładka pieszo-rowerowa Dębniki-Zwierzyniec pozwoli zaoszczędzić pieszym i rowerzystom:
– 1,8 km w stosunku do alternatywnej trasy przez Most Dębnicki
– 3,2 km gdy alternatywą jest Most Zwierzyniecki

„Biorąc również pod uwagę ilość przepraw mostowych w tej części miasta, konieczność ochrony widokowej jego sylwety (…) negatywnie się opiniuje możliwość lokowania w tym miejscu jakiejkolwiek przeprawy mostowej, w tym również kładek pieszo-jezdnych” – czytamy w piśmie MWKZ.

 

Świat widziany oczyma urzędników WKZ nie istnieje, bo ludzie to egoiści i poruszają się pieszo/na rowerze głównie wtedy, gdy jest to dla nich korzystne.

Większość (56%) poruszających się rowerami mieszkańców Kopenhagi korzysta z nich ze względu na krótki czas dojazdu, 19% ze względu na chęć zażycia ruchu, 6% ze względu na niski koszt dojazdów, a jedynie 1% przede wszystkim ze względu na chęć ochrony środowiska.

Duński urbanista i ekspert ds. mobilności Mikael Colville Andersen w 2012 opublikował mapy pokazujące jak dzięki m.in. kładkom podróż rowerem w Kopenhadze wydaje się być oczywistością.
Kopenhaga samochodem: 37 minut

Kopenhaga rowerem (po drodze kładka Inderhavnsbroen): 13 minut

Skrócenie podróży o 1,8 km sprawi że wielu mieszkańców Krakowa może zamiast podróży samochodem wybrać podróż pieszo/rowerem przez kładkę między Dębnikami, a Zwierzyńcem. Jeśli dzięki krótszej trasie podróż bez użycia samochodu stanie się bardziej opłacalna czasowo, to stanie się ona naturalnym wyborem. Nie da się stworzyć lepszej „marchewki” by zachęcić do poruszania się bez samochodu!

Identycznie recepty mają Holendrzy w swoim programie 5 wymogów CROW dla infrastruktury rowerowej:

 • Spójność: 100% źródeł i celów dostępne rowerem
 • Bezpośredniość: współczynnik wydłużenia nie większy niż 1,3 (130%)
 • Wygoda: nie więcej niż 15 sek. zatrzymania na km trasy, brak przewyższeń i oporów toczenia/li>
 • Bezpieczeństwo: minimalizacja kolizji
 • Atrakcyjność: estetyka, funkcje usługowe, bezpieczeństwo społeczne itp.

Idea kładki w tym miejscu idealnie wpasowuje się w holenderskie wymogi.

Nie zabijajmy ruchu pieszego

Spójrzmy na zestawienie „Dojazdy do miejsca pracy lub nauki wśród ludzi mieszkających w Kopenhadze lub w Kopenhaskim Obszarze Metropolitalnym”  pochodzące z DTU The Danish Univeristy of Technology – datasat TU0611v2.

środek transportu<2km2-4,9 km5-9,9 km10- 14,9 km>15 km
inny2 %3 %2 %2 %4 %
rower48 %66 %45 %19 %1 %
pieszo37 %5 %2 %0 %0 %
autobus0 %5 %12 %14 %4 %
auto13 %19 %31 %39 %63 %
metro/pociąg0 %3 %8 %26 %29 %

Widać na nim, że podróże piesze mają znaczący udział w podróżach tylko na dystansach do 2 km. 84 % wszystkich podróży pieszych w Kopenhadze jest na dystansie potrzebnym tylko do samego nadłożenia drogi zamiast proponowanej kładki. Tupanie nogą i obrażanie się na „leniwych” mieszkańców nic nie da bo, przy większych dystansach niż 2 km większość pieszych po prostu rozgląda za inną formą transportu. Z tych danych widać też że skrócenie podróży o 1,8 km znacząco wpłynie na wybór roweru jako środka transportu.

Kładka łączy wiele miejsc pracy i obszary akademickie

Na mapie zaznaczono biura wybudowanie/w budowie. Stan na początek 2019„Dojazdy do miejsca pracy lub nauki wśród ludzi mieszkających w Kopenhadze lub w Kopenhaskim Obszarze Metropolitalnym”.

Dominika Długosz mówi, że urzędnicy mogą rozważyć zorganizowanie promu, ponieważ dokumenty planistyczne mają pozwalać na taką formę transportu.

Wystarczy skorzystać z promów znajdujących się na Wiśle np. prom rzeczny Okleśna – Przewóz (z którego korzystałem latem) by wiedzieć że z takiego rozwiazania będą zadowoleni co najwyżej turyści. Podróż promem trwa długo i jest niedeterministyczna. Może się okazać że szybciej będzie obejść Wisłę przez Most Dębnicki, niż skorzystać z promu. Prom, podobnie jak tramwaj wodny, będzie z korzyścią turystów i prywatnego podmiotu prowadzącego flotę wodną na Wiślę, ale nie dla mieszkańców, którzy to wszystko sfinansują.

Skończyć z niedasię

Kładka jest zapisana zarówno w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa:

jak i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

10. Zgodnie z określoną funkcją rekreacyjno-sportową, w terenach od ZPb.1 do ZPb.3 dopuszcza się lokalizacje: 1) kładek pieszo-rowerowych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesłaniających widok. Lokalizacje niewyznaczonych na Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe.

Wystarczy skorzystać z promów znajdujących się na Wiśle np. prom rzeczny Okleśna – Przewóz (z którego korzystałem latem) by wiedzieć że z takiego rozwiazania będą zadowoleni co najwyżej turyści. Podróż promem trwa długo i jest niedeterministyczna. Może się okazać że szybciej będzie obejść Wisłę przez Most Dębnicki, niż skorzystać z promu. Prom, podobnie jak tramwaj wodny, będzie z korzyścią turystów i prywatnego podmiotu prowadzącego flotę wodną na Wiślę, ale nie dla mieszkańców, którzy to wszystko sfinansują.

Skończyć z niedasię

Kładka jest zapisana zarówno w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa:

jak i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Sytuacja gdy niewybierana w wyborach powszechnych Monika Bogdanowska ignoruje wolę mieszkańców wyrażoną w referendum i wiedzę z zachowań transportowych pieszych i rowerzystów („bo obok są mosty”) budzi niesmak. Rolą Wojewódzkiej Konserwator Zabytków jest raczej stworzenie ram dla projektu kładki, tak by jej budowa jak najmniej ingerowała w krajobraz. Można odnieść wrażenie, że gdyby kładkę Bernatka budowano dzisiaj, to by nie powstała.
Czy kładka w konstrukcji wstęgowej ingeruje w krajobraz? Wg mnie nie, ale nie obrażę się też jeśli najpierw zrobimy analizy widokowe (zadanie dla architektów krajobrazu), potem konkurs na koncepcję (zadanie dla architektów), potem projekt (na podstawie koncepcji). Zamiast urzędniczego „niedasię” oczekuję korporacyjnego „nie interesują mnie Twoje problemy, interesują mnie Twoje rozwiązania”.

——————————————————-

* Jacek Sutryk – obecny Prezydent Wrocławia namaszczony na następce przez poprzedniego Prezydenta Rafała Dudkiewicza

Tłumaczenie grafik z Kopenhagi: Marcina Popkiewicz, ZiemiaNaRozdrozu.pl
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3843/kopenhagenizacja-miasta-rower-w-miescie-w-10-rysunkach

NASZE NAJNOWSZE

Komentarze: 2

 1. Adam Łaczek 24 styczeń, 2020 at 10:18 Odpowiedz

  Treść MPZP:
  „10. Zgodnie z określoną funkcja rekreacyjno-sportowa, w terenach od ZPb.1 do ZPb.3
  dopuszcza się lokalizacje:
  1) kładek pieszo-rowerowych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesłaniających widok. Lokalizacje niewyznaczonych na
  Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe;”

 2. Adam Łaczek 24 styczeń, 2020 at 11:29 Odpowiedz

  Z liczników rowerowych w Krakowie dla lat 2017-2019 mamy dane o wzroście liczby rowerzystów o 38,6%. Tyle fakty. Wszystko dzięki budowie infrastruktury.