Quo vadis, krakowska edukacjo?

Krakowska edukacja jest w kryzysie. Takie głosy słychać ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów. Czy uda się przełamać ten stan i stworzyć w naszym mieście nową, lepszą koncepcję szkolnictwa na miarę XXI wieku? Dyskusji na ten temat podejmą się członkowie think tanku Kraków dla Mieszkańców, inicjując Krakowskie Forum Edukacji, które odbędzie się 20 lutego 2020 r.

Krakowskie Forum Edukacji to pierwsze tego typu spotkanie poświęcone problemom edukacji w przestrzeni lokalnej, na terenie Krakowa. Zmiany systemowe, takie jak likwidacja gimnazjów, przedłużenie podstawówki, tzw. podwójny rocznik i związane z tymi zmianami reperkusje, to tylko niektóre z problemów będących przedmiotem refleksji organizowanego Forum.

– Nauczyciele są sfrustrowani, rodzice zdezorientowani, uczniowie zmęczeni. Obok chaosu formalnego mamy do czynienia z przestarzałym modelem szkoły, opartym na nieadekwatnej do rzeczywistości metodyce pracy nauczyciela. Uczniów nie uczy się myśleć, nie uczy się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy celem szukania twórczych rozwiązań dla nurtujących współczesny świat problemów – mówi Małgorzata Michel, członkini think tanku Kraków dla Mieszkańców.

– Debatę podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich obejmie cztery równoległe panele tematyczne z podziałem na grupy dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Druga, od godziny 17.30, służyć będzie zebraniu wniosków i dyskusji ekspertów, reprezentantów władz i nauki – dodaje Artur Ławrowski, ekspert ds. edukacji krakowskiego think tanku.

Spotkanie Krakowskiego Forum Edukacji odbędzie się w najbliższy czwartek, 20 lutego 2020 r. w Aparthotelu Lwowska, przy ulicy Lwowskiej 1. Start o godz. 15.30. Wydarzenie jest otwarte, wstęp wolny.

Program wydarzenia:

15.30 oficjalne otwarcie Forum

15.50 dyskusja w ramach paneli tematycznych:

Grupa dyrektorów – prowadzenie Artur Ławrowski, wieloletni dyrektor krakowskich szkół, think tank KdM

Grupa nauczycieli – prowadzenie Halina Karlińska, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie

Grupa rodziców – prowadzenie Renata Ropska, członkini Krakowa dla Mieszkańców, wykładowczyni SWPS

Grupa uczniów – prowadzenie dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk, radna Dzielnicy V Krowodrza, wykładowca akademicki na AGH, think tank KdM

17.00 przerwa kawowa

17.30 podsumowanie paneli tematycznych

17.45 panel ekspercki z udziałem zaproszonych gości – prowadzenie prof. dr hab. Małgorzata Michel, profesor UJ, trenerka, mediatorka, think tank KdM

19.30 oficjalne zakończenie obrad Forum

Panel dyrektorski
Jolanta Gajęcka – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie
Gabriela Olszowska – była dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Krakowie
Artur Pasek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie

Panel nauczycielski
Justyna Ulatowska – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie
Dorota Kolemba – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie, dyrektor przedszkola niepublicznego
Katarzyna Dziedzic – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie
Michał Kasza – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie

Panel rodzicielski
Marta Wodyńska – przewodnicząca Forum Rad Rodziców i członkini Rady ds. Równego Traktowania
dr inż. Katarzyna Gdowska – członkini Rady Rodziców
Paweł Łukasik – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO

Panel uczniowski
Maja Urbanek – XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Chrzanowskiej
Patrycja Andrychowicz – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Grzegorz Garboliński – XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
Gabriela Olenicz – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

Panel ekspercki
prof. dr hab. Roman Dorczak – Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof Polak – Uniwersytet Jagielloński
dr Kazimierz Gołas – prezes stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A.
Arkadiusz Boroń – prezes zarządu okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
Witold Woźniak – prezes zarządu oddziału Kraków – Podgórze ZNP

NASZE NAJNOWSZE

Zostaw komentarz